pl   en
Rejestracja

Rejestracja na Zjazd została zamknięta. 

Opłaty rejestracyjne

Uwaga: Rejestracja na Zjazd będzie otwarta tylko do 15.05.2016.
 
Uczestnik wpłata do 14.03.2016 wpłata po 14.03.2016
Lekarz - członek PLTR 500 zł 700 zł
Lekarz 700 zł 900 zł
Rezydent, doktorant - członek PLTR 300 zł 450 zł
Rezydent, doktorant 450 zł 600 zł
Student, stażysta 200 zł 200 zł
Technik rtg 200 zł 300 zł
Inżynier, fizyk medyczny 300 zł 450 zł
Przedstawiciel firmy medycznej 700 zł 900 zł
Osoba towarzysząca 350 zł 500 zł

Opłata dla uczestnika zjazdu obejmuje wstęp na sesje i wystawy, materiały zjazdowe, przerwy kawowe, udział w uroczystości otwarcia Zjazdu i spotkaniu towarzyskim.
Korzystanie ze zniżki w opłacie zjazdowej dla członka PLTR jest dostępne wyłacznie dla osób, które opłacą składkę członkowską do 31.01.2016.

Opłata dla osoby towarzyszącej upoważnia do zwiedzania wystawy, udziału w uroczystości otwarcia Zjazdu i spotkaniu towarzyskim oraz póldniowe zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Osoby te nie otrzymują materiałów zjazdowych i nie będą  upoważnione do wejścia na sesje naukowe.

W celu weryfikacji statusu uczestnika uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:
Rezydent - skan zaświadczenia o odbywaniu specjalizacji z danej jednostki prowadzącej
Doktorant -  skan potwierdzenia o uczestnictwie w studiach doktoranckich
Student- skan legitymacji studenckiej
Stażysta - skan potwierdzenia odbywania stażu z danej jednostki prowadzącej
Technik rtg / inżynier / fizyk medyczny - skan z dyplomu

Rezygnacja
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 01 marca 2016r. zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty (minus opłata manipulacyjna w wyskości 50 PLN). W przypadku anulacji zgłoszonej po 01.03.2016 opłata rejestracyjna nie będzie podlegać zwrotowi. 

Dokumenty w celu weryfikacji statusu uczestnika oraz rezygnacje prosimy przesyłać na adres e-mail: agnieszka.bryk@symposium.pl

Centrum Kongresowe

czytaj więcej

Sponsorzy

       

czytaj więcej